04. 04. 2019

Nový systém pro hlubokou mozkovou stimulaci (DBS) Infinity™ se směrovými elektrodami a zcela bezdrátovým ovládáním pomocí dotykového ovladače

V roce 2016 se na trh dostala nová řada implantabilních stimulátorů Infinity™ pro léčbu poruch hybnosti metodou hluboké mozkové stimulace (DBS).

Nové systémy přinášejí pacientům s Parkinsonovou nemocí, esenciálním třesem a dystonií zásadní zlepšení kvality DBS terapie v několika směrech. Léčba je cílenější a šetrnější, ovládání pohodlnější a programování rychlejší.

DBS systém Infinity™ obsahuje zcela nové:
• Směrové elektrody.
• Stimulátory komunikující s pacientským ovladačem i lékařským programátorem bezdrátově na vzdálenost několika metrů. Oblý tvar stimulátorů usnadňuje hojení po implantaci a poté zlepšuje jeho přijetí pacientem. Stimulátory jsou plně MRI kompatibilní.
• Programátory a ovladače, které se ovládají stejně jako dotykové tablety a telefony
• Pružné vodiče mezi stimulátorem a elektrodou, umožňující volný pohyb hlavou do stran.

Směrové elektrody Infinity™ 

Klasické elektrody stimulují mozková centra v rozsahu 360°, a kromě cílových oblastí mohou někdy stimulovat i jiné části mozkových jader a vyvolat tak nežádoucí účinky.

Nové směrové elektrody jsou vybaveny dělenými kontakty, které umožňují nasměrování proudu jen tam, kde je to potřeba, což vede k potlačení vedlejších účinků a nižší spotřebě baterie, která nemusí dodávat energii tam, kde to není nutné.

Tyto elektrody dávají pacientům více možností, aby jejich léčba pomocí hluboké mozkové stimulace lépe odpovídala jejich individuálním potřebám s menšími vedlejšími účinky.


Stimulátory Infinity™ a pružné podkožní vodiče

Oblý tvar stimulátorů Infinity™ je lépe přizpůsoben tělu pacienta, což snižuje možnost vzniku nepříjemných pocitů v oblasti implantace. Stimulátory komunikují s pacientským ovladačem i lékařských programátorem na vzdálenost několika metrů a proto není nutno přikládat hlavici ovladače přímo nad stimulátor. To umožňuje, aby byly implantovány i na jiná místa, než jen v oblasti pod klíční kostí.
Pružné vodiče mezi stimulátorem a elektrodou umožňují volný pohyb hlavou do stran a snižují jejich vyčnívání. Díky své pružnosti lépe odolávají namáhání v tahu, což vede k lepší odolnosti vůči jejich poškození.

Celý systém Infinity™ je plně kompatibilní s celotělových MRI vyšetřením.

Dotykové ovladače a programátory Infinity™

Nové ovladače pro pacienty i lékaře jsou dotyková zařízení  velikosti mobilního telefonu resp. tabletu. Umožňují zcela bezdrátovou komunikaci se stimulátorem. Ovládání stimulátoru malým tabletem připomínajícím mobilní telefon, nevzbuzuje v okolí pacienta žádnou pozornost. Programování lékařem probíhá bez obvyklého přikládání komunikační hlavice, což nastavování stimulátoru usnadňuje a zrychluje, především u pacientů s třesem.

Ovládání je přesné a rychlé, a na jediné obrazovce se nacházejí všechny potřebné informace o nastavení stimulátoru a stavu jeho baterie. Pacientský ovladač komunikuje v českém jazyce. Celý systém Infinity™ je připraven na vzdálený provoz tj. telemedicínský režim, který lékařům umožní kontrolu technických parametrů aniž by se pacient musel vzdálit ze svého domova, případně dálkové nastavení stimulace pod kontrolou neurologa v místě bydliště pacienta. Podmínkou spuštění vzdáleného provozu je přijetí příslušné legislativy. Poté budou již dříve implantovaní pacienti moci výhod telemedicínského režimu využívat.

Přínos nové technologie systému Infinity™ pro pacienty i lékaře shrnuje pan Prof. MUDr. Robert JECH, Ph.D., z Centra pro intervenční terapii motorických poruch (i-TEMPO) Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:

„Systémy Infinity se směrovými elektrodami používáme v našem centru k léčbě pacientů s Parkinsonovou nemocí a esenciálním třesem od roku 2016. Směrové elektrody nám dávají více možností snížení projevů poruch hybnosti a do jisté míry eliminování vedlejších nežádoucích účinků stimulace (např. ovlivnění řeči nebo chůze). Díky nim můžeme měnit směr proudu a stimulovat jenom tu část jádra, kterou potřebujeme. Programování směrových elektrod provádíme pomocí dálkového ovladače, které můžeme využít kdykoliv, kdy máme podezření, že stimulace není nastavena optimálně.“

Více informací na kancelar@parkinson-help.cz

Podpořte nás dárcovskou DMS

Každá podpora je pro nás cenná. Dárcovskou DMS podpoříte náš spolek nejenom finančně, ale dáte nám také najevo, že naše práce stojí za to. Výše podpory odpovídá částce v textu DMS. Děkujeme. 

DMS PARKI 30
DMS PARKI 60
DMS PARKI 90

na číslo 87 777