Aktuálně je možné si objednat knihu „Parkinson od nemocné nejen pro nemocné, aneb co je užitečné vědět“.

Kniha je sepsána na základě zkušeností autorky, která prožívá už více jak 20 let každodenní výzvy, které nemoc přináší.

Odborné korektury se zhostila MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D., vedoucí lékařka rehabilitačního oddělení neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice 1. lékařské fakulty UK.

Smyslem publikace je ukázat, jak jednotlivé příznaky mohou ovlivňovat činnost pacienta a v souvislostech přiblížit, jak a co může pacientovi ovlivňovat jeho denní  režim.

Každý oddíl knihy má přiřazeny ty příznaky, které pro danou činnost mohou být důležitým ovlivňujícím faktorem. Je-li to možné, jsou uvedeny i různé tipy, jak se dá s těmito obtížemi trochu lépe žít. Ne vždy však existují.

U Parkinsonovy nemoci se působí pouze na její příznaky, nejde řešit příčina, ta totiž i nadále zůstává neznámá.

Věřím, že pomocí tato publikace pomůže nemocným, pečujícím a ošetřujícím, pochopit jeden druhého, a tak umožnit nemocnému profitovat z dobré péče o něj.

Personál, který pečuje o nemocného by měl být edukovaný o Parkinsonově nemoci. Toto onemocnění s sebou přináší řadu specifik, a jen informovaný člověk dokáže pochopit některé projevy, které mu mohou připadat zvláštní.

Myslím, že v knize si najde své nemocný, pečující i rodinný člen, je zde i seznam zakázaných léků a doporučení pro výkon anestezie.

Kniha je koncipována záměrně jako malý šanon, na konci najdete perforované desky, kam si můžete ukládat články, které jste o Parkinsonově nemoci četli, či jiné zajímavé odkazy.

Máme v úmyslu rozšiřovat toto základní vydání o jednotlivé celky, které se budou pouze vkládat.

V případě zájmu o knihu nás kontaktujte přes email.