I v Ostravě, 08.12., chystají svého Mikuláše, pozvánku přikládáme.