I v Ostravě chystají svého Mikuláše, pozvánku přikládáme.