I v letošním roce se uskutečni Orlík, Možnost se přihlašovat do konce února. 

Případné dotazy je možné položit Václavu Veselému  606 781 054, či na telefonu, který je uveden na letáčku.