Od 1. 3. 2021 by se měl otevřít registr pro registraci lidí starších 70 let a zároveň by mohly být registrovány osoby s těžkým rizikovým chronickým postižením, u nichž je riziko takové, jaké hrozí u lidí starších 80 let. Tyto pacienty by měli do registru, po dohodě s krajským koordinátorem očkování, hlásit praktičtí lékaři, kteří znají zdravotní stav těchto osob a musí se dotázat každé osoby, zda chce být očkována. K tomuto očkování by se použila vakcína AstraZeneca. Tito lidé by byli očkováni buď v očkovacích centrech, nebo by mohli být očkováni i v domácnostech. Vždy bude záležet na dohodě mezi praktickým lékařem a krajským koordinátorem očkování, zda bude ten který pacient zařazen do sítě očkování.