19. 02. 2019

Ne ke všem se dostala informace o novém kódu, a vzhledem k tomu, že jde o kód nový a jedná se o tzv. sdílený či mezioborový kód pro neurologa a psychiatra tak uvádíme trochu podrobností.
Kód je už platný.

V tzv. úhradové vyhlášce v Kapitole 305 – psychiatrie se za výkon č. 35050 vkládá výkon č. 35060, který zní:

35060 MEZIOBOROVÁ KONZULTACE A STANOVENÍ DIAGNOSTICKÉHO NEBO LÉČEBNÉHO PLÁNU PSYCHIATREM A NEUROLOGEM

Konzultace neurologa a psychiatra o pacientovi vykazujícím psychiatrické a neurologické příznaky nebo u pacienta s primárně psychiatrickým nebo neurologickým onemocněním, kde lze očekávat symptomy zasahující do obou specializací. Výkon bude hrazen u dg.: 1) Duševní poruchy a poruchy chování – diagnózy “F”: F 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09; 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19; 20, 22, 23, 25, 28; 43, 44, 45; 51; 70, 71, 72, 73; 95 a 2) Nemoci nervové soustavy – diagnózy „G“: G 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 40, 43, 44, 47, 62, 63, 70, 71, 80, 81, 82, 90, 91, 92, 93. Výstupem konzultace je společný diagnostický a terapeutický plán dalšího postupu. Vykázání výkonu navazuje na předchozí komplexní, cílené nebo kontrolní psychiatrické a zároveň neurologické vyšetření. Podmínkou pro vykázání výkonu je vyšetření pacienta oběma specialisty vyšetřen ve stejný den, a to buď společně, nebo samostatně.

Další podmínky lze nalézt v úhradové vyhlášce.

Podpořte nás dárcovskou DMS

Každá podpora je pro nás cenná. Dárcovskou DMS podpoříte náš spolek nejenom finančně, ale dáte nám také najevo, že naše práce stojí za to. Výše podpory odpovídá částce v textu DMS. Děkujeme. 

DMS PARKI 30
DMS PARKI 60
DMS PARKI 90

na číslo 87 777