28.1. 2021  od 16:00 do 17:30 hod vás zveme na webinář  "Stres u nemoci a přístup k neuropsychologický příznakům Parkinsonovy nemoci"
přednášející:
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D. - zástupce přednosty kliniky, I. Neurologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a předseda Sekce extrapyramidových onemocnění ČNS
a
PhDr. Zuzana Michálková, Ph.D. - vedoucí klinický psycholog, I. Neurologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

místnost na přednášku bude  otevřena cca 10 minut před začátkem 28.1.2021 na https://seppia.clickmeeting.com/seppia