Dvě pozdní hybné komplikace


1. Stavy ON-OFF

Termín  ON – OFF je velmi často používaný mezi nemocnými.
Jedná se o charakteristický stav u některých nemocných v pokročilém stadiu nemoci.

Stavy ON – OFF jsou nečekané změny v hybnosti, kdy ON je stav dobré hybnosti a OFF je stav špatné hybnosti – ztuhlosti, až nemožnosti jakéhokoliv pohybu.

ON-OFF stavy se objevují jako nežádoucí stavy, které jsou způsobenz vedlejšími účinky léků. Fluktuace dobré a špatné hybnosti je způsobena i kolísáním hladiny medikamentů.

Nemocný, v pozdějším stadiu onemocnění, si nemůže být jist, jaký stav ho čeká za pár minut, za hodinu, zítra, za týden… stavům ON – OFF nelze předcházet.

Kolísání těchto stavů lze  částečně upravit léky. Tudíž je velmi obtížné vyrovnat se s změnou stavů ON-OFF během předepsaných dávek léků. Z druhé strany musí pacient dodržovat léčebný režim, aby nedocházelo k předávkování!!!

2. Mimovolní pohyby – dysineze

Tyto pohyby vidíme u nemocných po několika letech s nemocí.

Jsou výsledkem vedlejších účinků léků a jsou zaznamenány téměř u poloviny nemocných, a to po 5 – 10 letech užívání léků.

Jsou to nepravidelné pohyby připomínající trochu tanec, někdy jsou trhavé a mohou se objevit na kterékoliv části těla.

Mimovolní pohyby se nedají regulovat.

Rozpoznání nemoci

Zjistěte, jak rozpoznat první příznaky, kterými o sobě začínající Parkinsonova nemoc dává vědět.

Fáze nemoci

Nemocný prochází různými vývojovými fázemi jejichž délka a projevy se u jednotlivců může lišit.

Příznaky

Základní motorické a nemotorické projevy nemoci, které působí obtíže při všech běžných činnostech.

Podpořte nás dárcovskou DMS

Každá podpora je pro nás cenná. Dárcovskou DMS podpoříte náš spolek nejenom finančně, ale dáte nám také najevo, že naše práce stojí za to. Výše podpory odpovídá částce v textu DMS. Děkujeme. 

DMS PARKI 30
DMS PARKI 60
DMS PARKI 90

na číslo 87 777