Domov Labe

23.06.2024

Ředitelka projektu DOMOV LABE a členka Občanského zdravotně sociálního sdružení Medikum, z.s. je paní

Lenka Beránková

JEDINÝ PROJEKT POBYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO OSOBY S PARKINSONOVOU NEMOCÍ V VĚKU DO 65 LET V ČR.

25.3.2024 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje zařazení našeho projektu
do sítě poskytovatelů sociálních služeb. Jsme teprve na počátku, ale udělali jsme
důležitý krok. Půjde-li vše tak, jak si přejeme, otevřeme dveře prvním klientům v
červenci 2025.
Komorní prostředí, 18 jednolůžkových ubytovacích jednotek ovelikosti 30 m2 s vybavenou kuchyňskou linkou, bezbariérovou koupelnou, špičkovou polohovací postelí. 
SOUKROMÍ, SVOBODA,
Spolupracujeme s pacientskými organizacemi i špičkovými budován podle specifických potřeb klientů s Parkinsonovou nemocí.

OBČANSKÉ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SDRUŽENÍ MEDIKUM, Z.S.: 

labe@medikum.cz

Zeptali jsme se paní Lenky Beránkové:

Proč jste se rozhodli vybudovat právě domov pro klienty s Parkinsonovou nemocí?

Ti, kterých se to týká, nemocní i jejich blízcí, dobře vědí, že systém na parkinsoniky v produktivním věku prostě zapomněl. Mladý
parkinsonik nemá žádnou možnost institucionální péče, pokud se o něj rodina nemá možnost postarat. Příští rok se to konečně maličko změní. Nebylo lehké přesvědčit středočeské zastupitele, že stojí za to, být první a vykročit ze zajetých kolejí a jsme vděční těm, kteří
význam projektu pochopili byli ochotni jej podpořit. Hledali jsem projekt, ve kterém budeme spatřovat výzvu a význam. A jak to v životě chodí, troškuv tom mají prsty přátelé. Přátelé, kteří s touto nemocí žijí a díky nimž jsme získali a stále získáváme vhled do problematiky. Doufáme, že díky tomuto spojení vznikne zařízení nejen první, ale i výjimečné tím, že se na jeho koncepci, stavební i provozní, podílejí sami parkinsonici. Velmi si ceníme i toho, že náš projekt podporuje a po zahájení provozu bude jeho odborným garantem 
Prof. MUDr. Robert JECH, Ph.D. přednosta Neurologická kliniky 1. LF VFN a UK. Tím získají naši klienti přístup k informacím o nejnovějších možnostech léčby a my možnost proškolit zdravotnický personál na špičkovém pracovišti.

Kolik klientů pojme DOMOV LABE, jaký bude a kdy zahájí provoz?

Půjde-li vše, jak má, zahájíme provoz na podzim příštího roku. DOMOV LABE poskytne útočiště 18 klientům s Parkinsonovou nemocí
bez podmínky dosažení důchodového věku. Rozhodli jsme se vybudovat zařízení co nejvíce zachovávající pocit domácího prostředí. Každý klient bude mít svou ubytovací jednotku o velikosti 30 m2. Samozřejmě s vlastním bezbariérovým sociálním zařízením a
kuchyňskou linkou. Všechny pokoje budou klimatizované. Budou mít buď přímý přístup do zahrady nebo na terasu. Zařízení bude vědomě malé, řídíme se základní ideou – budujeme domov, nikoli nemocnici.
Přejeme si, aby obyvatelé DOMOVA LABE měli možnost žít tak samostatně, jak jim jejich zdravotní stav umožní a přitom měli absolutní pocit zázemí, bezpečí a opory zdravotnického a pečovatelského personálu.

Potřeba pobytových zařízení tohoto typu dalece překračuje naše možnosti. Věříme však, že má smysl udělat alespoň první krok. A
doufáme, že DOMOV LABE je první, nikoli poslední. Má potenciál být metodickým centrem a zdrojem zkušeností pro další zařízení
 která vzniknou, možná i pro další, která vybudujeme my.

2652024 Všechna práva vyhrazena