Domov pro seniory Háje slaví 30 let

31.05.2024

www.dshaje.cz

Domov pro seniory nabízí 

  • pobytové sociální služby seniorům nad 65 let, pro které je dlouhodobě složité nebo nemožné žít spokojeně a soběstačně ve vlastním domácím prostředí. 
  • Denní stacionář Parkinson. Provoz byl zahájen v roce 2010 a odbornou záštitu převzal prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., přednosta Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha.
  • Odlehčovací službu. Poskytují pobytové odlehčovací služby na dobu určitou osobám, které se o sebe nedokáží z důvodu věku nebo onemocnění postarat samy a pečuje o ně rodina nebo někdo z blízkých v jejich přirozeném prostředí. Blízký, který se o osobu vyžadující péči obvykle stará, má díky této službě možnost odpočinout si a nabrat nové síly po dobu, kdy klient využije našich služeb. 
  • Dětskou skupinu 12. září 2018 byl slavnostně zahájen provoz dětské skupiny Paleček v budově Domova pro seniory Háje. Tato skupina je určena pro děti zaměstnanců DSH od dvou let do zahájení povinné školní docházky. Jedná se o benefit pro zaměstnance DSH. 
2652024 Všechna práva vyhrazena