Prázdniny

30.06.2024

O velkých prázdninách nejsou pravidelné aktivity. Sejdeme se na nich společně až v září, sledujte web, bude oznámeno datum první schůzky i prvního cvičení. Užívejte léta, dovolených, někdo i moře. Příjemný červenec a srpen.

2652024 Všechna práva vyhrazena