Nemotorické příznaky


Příznaky méně známé

V dnešní době, se lékaři i nemocní přiklání k tomu, že nemotorické příznaky mají rozsáhlejší vliv na pokles kvality života a na vyšších nákladech na léčbu PN.

1. Bolest

Bolest je smyslový vjem, který je u každého velmi subjektivní.
Bolest se může projevit převážně na končetinách jako trnutí a mravenčení. 
Svalové křeče zejména u dolních končetin mohou být časté a mohou být
provázeny značnými bolestmi.

Bolest a nepříjemné pocity mají u nemocných PN  obvykle jednu z pěti příčin:
– špatné držení těla,
– nervová či kořenová bolest, často spojená s artritidou zad či krku,
– svalové křeče,
– setrvalé kroucení či držení svalové skupiny nebo části těla,
– extrémní neklid a vzácný bolestivý syndrom, vycházející z mozku.

2. Deprese

Deprese patří k velmi rozšířené psychické poruše. Lidé s depresemi při Parkinsonově nemoci mají jiný profil příznaků, než lidé s depresí bez PN.

Deprese jsou pocity nepřiměřeného smutku či zoufalství, kvalitativně odlišné od běžných pocitů zármutku, které zná každý člověk.

Patří sem i beznaděj, úzkost a podceňování se.
Deprese se může objevit i jako celková skleslost, nadměrná únava, porucha spánku, porucha příjmu potravy. Vede ke ztrátě motivace, kdy nemocný nemá chuť celý den nic dělat.

Tato porucha může být reakcí na nemoc nebo také důsledkem biochemických změn v mozku. Příznaky se rozvíjí plíživě.

3. Únava

Únava je komplexní příznak.

Jedná se o pocit nedostatku energie, vyčerpanosti, celkové „utahanosti“.
Únava by se mohla zaměňovat s pocitem potřeby spánku!

Příznaky mohou být ospalost a apatie (pocit netečnosti či nezájmu o dění kolem). Kolem 60 % nemocných s PN se potýká s únavou. 

Často se jedná o jeden z nejranějších příznaků nemoci. Přibližně 30 % postižených konstatuje, že je únava příznakem, který má největší vliv na jejich život, a oslabuje je více než motorické příznaky.

Příčina únavy není zcela známa.

4. Zácpa

je častým příznakem, který může být ovlivněn PN nebo některými antiparkinsoniky, které mohou tento problém způsobovat.

5. Obtíže s močením

Normální reflex močení může být u nemocných narušen a obtíže se obvykle umocňují v noci.

Objevuje se zvýšená frekvence a naléhavost močení, může být narušena funkce vyprazdňování. Dochází k pomočení, protože nemocný nestihne včas dojít na WC. Rovněž během dne mají nemocní problémy s inkontinencí.

6. Nadměrné pocení

Tyto poruchy stejně jako poruchy střevní, močového měchýře a poruchy regulace krevního tlaku, vycházejí z postižení části nervové soustavy, která řídí tyto automatické funkce. Více bývá  postižena horní část těla.

7. Problémy se zrakem
a snížená četnost mrkání

Někteří nemocní vidí dvojitě či rozmazaně.

Je to do značné míry způsobeno nedostatkem dopaminu v očních svalech. Pokud dochází ke snížené frekvenci mrkání a oči jsou důsledkem toho suché nebo zarudlé, může lékař předepsat tzv. umělé slzy.

8. Seberoická dermatitida

Z důvodu zvýšeného vylučování tukových látek, zejména v oblasti čela a kštice, se kůže stává mastnou a zarudlou, svědivou a loupající se.

9. Zhoršený čich a chuť

V současné době se identifikují jako velmi rané projevy PN. Způsobuje je poškození nervových buněk v části mozku, které kontrolují čich.

Do budoucna může rychlá identifikace tohoto příznaku nabýt významu při určování včasné diagnózy.

Rozpoznání nemoci

Zjistěte, jak rozpoznat první příznaky, kterými o sobě začínající Parkinsonova nemoc dává vědět.

Fáze nemoci

Nemocný prochází různými vývojovými fázemi jejichž délka a projevy se u jednotlivců může lišit.

Příznaky

Základní motorické a nemotorické projevy nemoci, které působí obtíže při všech běžných činnostech.

Podpořte nás dárcovskou DMS

Každá podpora je pro nás cenná. Dárcovskou DMS podpoříte náš spolek nejenom finančně, ale dáte nám také najevo, že naše práce stojí za to. Výše podpory odpovídá částce v textu DMS. Děkujeme. 

DMS PARKI 30
DMS PARKI 60
DMS PARKI 90

na číslo 87 777