Příznaky motorické

Třes - tremor

Je nejznámější  příznak Parkinsonovy nemoci.
Přesto není zaznamenán u všech pacientů, jen asi u 50%  nemocných.
Klasický PN třes je popisován jako "klidový" třes. To znamená, že jde o třes, který se projeví, když je končetina v klidu. Je pravidelný, rytmický, pomalý - četnost čtyřikrát až šestkrát za sekundu.
Zpočátku může být třes pozorován na jedné končetině a s postupem času postihuje obě strany. Často postihuje horní a dolní končetiny křížem. Třes může postihnout i oblast jazyka, rtů a krku.
Může se zhoršovat rozrušením, strachem, stresem, ale i radostí a očekáváním. Důvodem je pravděpodobně hladina adrenalinu a jeho vlivu na nerovnováhu přenosu neurotransmiterů. Ve spánku třes mizí.

Každý třes neznamená automaticky, že jde o Parkinsonovu nemoc.

Svalová ztuhlost - rigidita

Svalová ztuhlost je vlastně odpor svalů, který je vyvíjen, když se chceme pohybovat.
Ozubené kolo je termín pro ztuhlost, kdy pro pasivní pohyb je charakteristické jako by cvakání při otáčení ozubeného kola.
Zpočátku může být svalová ztuhlost pozorována na jedné polovině těla, jak nemoc postupuje, rozšíří se na obě strany.
Svalovou ztuhlost krku a ramen se může vyskytovat i v raných stádiích nemoci.
Časem ztuhlost pocítí nemocný při vstávání ze židle, otáčení se v posteli, zhoršenou motorikou prstů. Také se může projevit po delším setrvání ve stejné poloze.

Zpomalenost - bradykineze

Nemocného funkčně omezuje a je ze všech příznaků nejvýraznější.

Základními rysy jsou zmenšení rozsahu a amplitudy pohybů, jich celková chudost, zpomalený pohyby (bradykineze) a jejich ztížený start (akineze). 

Běžné denní činnosti nemocnému Parkinsonovou chorobou trvají déle a vyžadují většího úsilí na jejich dokončení.
Pomalost a obtížnost zahájení a pokračování rutinních činností, jako je psaní, zapínaní knoflíků, otáčení v posteli či chůze, jsou vykonávány pomalu a obtížně. Nemocní mají obtíže s tím, že se nemohou pohybovat v tempu a rytmu, jak byli zvyklí, jak chtějí. To je pro ně velice frustrující. Schopnost pohybovat se velmi rychle mění. Občas  se mohou pohybovat dobře, ale během několika minut či dokonce sekund se může  nemocný najednou zpomalit nebo zastavit. Jedná se o fluktuaci pohybů ze stavů ON - dobré hybnosti do stavů OFF - špatné hybnosti. Nikdy však neví, která z variant ho čeká. Těžkosti jsou umocněny, pokud jsou vyžadovány dvě činnosti najednou, jako například chůze provázená se slovní komunikací. Vykonávání více prací najednou se stává problematické. Bradykineze může vést ke změnám řeči, polykání či snížení četnosti mrkání.

Posturální nestabilita

Jinými slovy jde o pády.  Objevují se hlavně v pozdějších stádiích. 

Bývá patrná z držení těla - ohnutá nebo shrbená postava.

Další specifikum je šouravá chůze, malé krůčky, cupitání.

Jelikož Parkinsonova nemoc ovlivňuje vzpřímené držení těla a
schopnost udržet rovnováhu, dochází k pádům.
Dochází k neschopnosti se rozejít, pokračovat v započatém
pohybu, k přešlapování na místě.
Náhlé pohybové blokády při chůzi, zamrznutí chůze freezing - v užších prostorech, při změnách směru chůze, před cílem.

Na začátku chůze se může objevit váhání, "hezitace" (nemocný podupává na místě a není schopen vykročit).  Při chůzi dochází ke zpomalování či zrychlování kroků.  Nemocný by se měl vyvarovat problematických míst na chůzi. Např. úzké prostory, fronty, otočky a obrátky, lesklé plochy. Může rovněž využívat kompenzačních pomůcek: hole, berle, chodítka. Je přínosem se seznámit s metodami chůze při freezingu,

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu
2652024 Všechna práva vyhrazena