Fáze nemoci


Čtyři fáze nemoci

Parkinsonova nemoc je nevyléčitelná, progradující (zhoršuje se s časem), invalidizující nemoc s pomalým vývojem.
Nemocný prochází čtyřmi vývojovými fázemi. Jejich délka a projevy jsou velice individuální a liší se jedinec od jedince.

Základní je se neporovnávat se stavem nemoci u ostatních – Parkinsonova nemoc je velice individuální.

Pamatujte však, že dobrá psychika a aktivita v životě nemocného sehrávají velkou úlohu na jeho celkové dobré kondici.


1. fáze 

První příznaky, zjištění a oznámení diagnózy.
VÍCE


2. fáze

Neboli klid po bouři. 
VÍCE


3. fáze

Zvraty ve stavech nemocného.
VÍCE


4. fáze

Fáze, kdy nemoc začne zabírat veškeré místo.
VÍCE

1. fáze

Tato fáze zahrnuje první příznaky, zjištění a oznámení diagnózy a první roky s nemocí.

Je to adaptační fáze, která je velmi intenzivní z emočního hlediska.
Zánik buněk začíná dlouho před tím, než se objeví první typické motorické příznaky nemoci. Nemocný si začíná uvědomovat, že je více unavený, pracovní výkon se snižuje, je zpomalený, pokud dostane i třeba chřipku, dlouho trvá, než se z ní vyléčí.

Také může nemocného začít bolet rameno nebo ruka a má v nich pocit tuhnutí, popř. se mu špatně chodí nebo nohou zakopává či ji má ztuhlejší.
Může se projevit nemotornost rukou, nejdou zapnout knoflíky nebo má potíže s psaním. Diagnózu Parkinsonovy nemoci je možné určit až s prvními hybnými příznaky.

2. fáze

Fáze dvě připomíná klid po bouři.

Život se díky léčbě vrací do dřívějších kolejí. Léky zmírnily příznaky, nemocný si zvykl na fakt, že trpí PN. Je to fáze vyrovnanosti.
Postupně tuto skutečnost oznámí známým, přátelům a v zaměstnání. Běžný život nemusí být omezen, aktivity také ne, ani pracovní činnost.

3. fáze

Začínají se objevovat fluktuace hybnosti (výkyvy v pohybech) a zvraty ve stavech nemocného. Dochází též k výkyvům účinků léků. Fluktuace jsou charakterizovány střídáním stavů hybnosti.

Do této doby bylo možné nemoc zahrnout do života a vyrovnat se s ní.
Nyní získává nemoc navrch a výkyvy v pohybech komplikují každodenní život.

4. fáze

Je fází útoku, kdy nemoc zabírá veškeré místo. Nastupují poruchy, které mají značný vliv na každodenní život nemocného a jeho okolí. Závislost nemocného na vnější pomoci roste. Tyto fáze probíhají u každého nemocného trochu jinak, v jiných časových úsecích a příznaky mohou být různě zkombinovány.

Rozpoznání nemoci

Zjistěte, jak rozpoznat první příznaky, kterými o sobě začínající Parkinsonova nemoc dává vědět.

Young Onset

Zvláštní skupinu nemocných tvoří tzv. „Youg Onset“, jsou to mladí lidé, kteří onemocněli mezi 30. – 40. rokem života.

Příznaky

Základní motorické a nemotorické projevy nemoci, které působí obtíže při všech běžných činnostech.

Podpořte nás dárcovskou DMS

Každá podpora je pro nás cenná. Dárcovskou DMS podpoříte náš spolek nejenom finančně, ale dáte nám také najevo, že naše práce stojí za to. Výše podpory odpovídá částce v textu DMS. Děkujeme. 

DMS PARKI 30
DMS PARKI 60
DMS PARKI 90

na číslo 87 777