Diagnostika

  • CT vyšetření mozku (počítačová tomografie),
  • EEG vyšetření (elektroencefalografe),
  • SONO krčních tepen (ultrazvuk), tzv. krkavic
  • NMR (nukleární magnetická resonance),
  • klinické vyšetření neurologem,
  • odběr krve.

Parkinsonova nemoc se u každého člověka velmi liší. A to nejen rychlostí vývoje, ale i množstvím a dominancí příznaků. 

Mezi další faktory, které mají na nemoc vliv patří věk, délka onemocnění, reakce na léčbu a psychika. Ta hraje velice významnou roli na průběh nemoci.

Někteří nemocní mají převážně pohybové problémy, jiní jsou postiženi hlavně třesem končetin. U dalších se mohou vyskytnou velké psychické problémy.

Nemoc má velmi individuální ráz, a dá se tvrdit, že neexistují dva identičtí pacienti.
jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu
2652024 Všechna práva vyhrazena