Pumpové systémy

Pumpové systémy

Léčba pumpovými systémy je indikována u vybraných pacientů v pokročilém stadiu Parkinsonovy nemoci. Podobně jako v případě hluboké mozkové stimulace je zásadní včasná indikace této léčby. U pacientů ve velmi pokročilém stadiu choroby již terapie nemá takový přínos. 

Co je to LCIG?

Přípravek LCIG obsahuje levodopu ve formě gelu, který je podáván pumpou do tenkého střeva. Jde tedy o stejnou léčebnou látku, která je obsažena v tabletách jako je Nakom, Isicom, Madopar, Lecardop, Stalevo.

Na co bychom nikdy neměli zapomínat?

LCIG, stejně jako ostatní způoby léčby, nezastaví ani nezpomalí průběh PN.

Pokud se pomocí léků na PN nedaří zajistit uspokojivý stav hybnosti, měla by být zvážena možnost této léčby. Včasným využitím invazivních způsobů terapie, se snižují rizika komplikací a zvyšuje účinnost léčby. Léčba přípravkem LCIG, podobně jako i jiné invazivní výkony, není bez rizik plynoucích z operačního výkonu, zavedení cizího materiálu do těla, používání J-PEG a infuzní pumpy. LCIG se podává od rána a ukončuje před usnutím. Zhoršení hybnosti v průběhu noci obvykle ráno vyžaduje pomoc druhé osoby při připojení zásobníku s lékem k pumpě. Pravidelné i mimořádné kontroly ve specializovaném centru mohou vyžadovat pomoc druhé osoby. Zásoby přípravku LCIG je nutné transportovat a uchovávat v chladničce. Zásoby na každý měsíc je možné vyzvednout jen v lékárně, která je v nemocnici, kde se nachází specializované centrum pro tuto léčbu. Před sprchováním a koupáním je nutné odpojit pumpu, protože není vodotěsná. K předpokladům úspěšné spolupráce patří realistické očekávání a dobrá spolupráce pacienta, rodiny a pečovatelů.

Ukáže-li se, že léčba LCIG nepřináší pacientovi dlouhodobě zlepšení, lze J-PEG zrušit a vrátit se k tabletové formě levodopy. Otvor v břišní stěně sám zaroste.

Jak se pozná, že léčba bude účinná?

Výhodou této léčby je, že lze její účinnost ověřit "na zkoušku", tzn. ještě před provedením chirurgického zákroku (J-PEG). LCIG je podáván po dobu několika dní malou infuzní pumpou prostřednictvím nazojejunální sondy (NJS) do tenkého střeva. NJS je tenká umělá hadička zavedená nosem přes jícen, žaludek až do tenkého střeva.

Pokud dojde k uspokojivému zlepšení hybného stavu z pohledu nemocného i lékaře, je možno přistoupit k provedení tzv. jejunální perkutánní endoskopické gastrostomie (J-PEG).


Pro koho je léčba přípravkem LCIG vhodná?

Přípravek je vyhrazen pro léčbu poruch hybnosti v pokročilých stádiích u Parkinsonovy nemoci za následujících podmínek:

Hlavní příznaky Parkinsonovy nemoci (třes, svalová ztuhlost, zpomalenost), které se alespoň dočasně zlepší po podání levodopy v tabletové formě.

Invalidizující střídání mimovolných pohybů s třesem, svalovou ztuhlostí a zpomaleností, které nelze uspokojivě ovlivnit podáváním léků v tabletové formě.

Převažují rizika nad možným prospěchem z léčby hlubokou mozkovou stimulací anebo apomorfinem.

Neexistují závažné důvody k neprovedení tzv. jejunální perkutánní endoskopické gastrostomie (J-PEG) (tzn. zavedení hadičky skrz stěnu břišní jednoduchým chirurgickým zákrokem).

Jaký je rozdíl mezi levodopou v tabletách a v přípravke LCIG?

Levodopa se do krve vstřebává v tenkém střevě. Množství vstřebané levodopy do krve je nižší pro její odbourávání v žaludku a přítomností živočišných bílkovin v potravě. Transport levodopy se také opožďuje sníženou pohyblivostí zažívacího traktu.

Nepravidelné vstřebávání levodopy způsobuje kolísání její hladiny v krvi, které se v pokročilých stádiích projevuje opožděným nástupem nebo zkrácením účinku jednotlivých dávek, pravidelným či nečekaným zhoršením hybnosti, obtěžujícími mimovolními pohyby a nemožností dosáhnout uspokojivého hybného stavu převážnou část bdělého stavu. Průběžným uvolňováním levodopy z gelu, přímo v místě jejího vstřebávání, je možné lépe kontrolovat její hladinu v krvi a tím i hybnost.

2652024 Všechna práva vyhrazena