Léky

Léky nahrazující chybějící 

dopamin

L-DOPA je základním lékem v léčbě PN. Působením enzymu dopa-dekarboxylázy na levodopu, vzniká dopamin.

Dopamin špatně přechází přes hematoencefalickou bariéru a při přímém užívání dopaminu by se spotřeboval v enterálním nebo parenterálním řečišti v periferii. Levodopa se kombinuje s benserazidem a karbidovou, které brání tvorbě dopaminu na periferii a tím i vedlejším účinkům.
Levodopa má vliv na motorické příznaky onemocnění (bradykinezi, hypokinezi, rigiditu, tremor). Na počátku onemocnění lze léky užívat nalačno nebo po jídle, v pokročilých stádiích se zpomaluje trávení a nástup účinku léku může být opožděný, proto je lepší brát léky nalačno nebo s malým množstvím sacharidů.

Preparáty:

 • kombinace levodopy s karbidopou
 • kombinace levodopy s benserazidem

Agonisté dopaminu
Agonisté dopaminu procházejí přes hematoencefalickou bariéru a působí přímo na receptory pro dopamin. Podávají se v monoterapii v časném stádiu nemoci nebo společně s levodopou v pokročilejších stádiích, kdy pacienti trpí polékovými dyskinezemi. Při monoterapii v počátečním stádiu oddalují léčbu levodopou a snižují výskyt pozdějších komplikací.
Kontraindikace podání a vedlejší účinky jsou podobné jako u levodopy. U agonistů dopaminu je vyšší výskyt duševních poruch, proto je u nemocných nad 70. let věku nebo s projevy deprese a demence nutná větší opatrnost při této léčbě. Objevují se zde i otoky dolních končetin, zvýšená spavost během dne i náhlé usínání.
Preparáty:

 • ergotové deriváty
  • bromokriptin
  • pergolid
 • non-ergotové deriváty
  • pramipexol
  • ropinirol

Léky měnící metabolismus levodopy a dopaminu

Inhibitory MAO-B  způsobují blokádu monoaminooxidázy typu B, což je enzym, který odbourává v mozku dopamin. Pokud se zablokuje MAO-B zvýší se množství dopaminuv mozku. V časném stádiu nemoci mají symptomatický účinek. V pozdním stádiu je účinek těchto léčiv sporný, v kombinaci s některými léky může způsobit psychické potíže. Inhibitory MAO-B se předepisují zřídka a pouze v počátečních stádiích onemocnění.

Preparáty:

 • selegilin
 • rasagilin

Inhibitory COMT
Katechol-O-methyltransferaza odbourává v celém těle levodopu a dopamin, její blokádou se zvýší hladina levodopy v krvi a tím i v mozku.
Preparáty:

 • entakapon - po entakaponu má moč tmavší okrovou barvu
 • tolkapon

Antagonisté glutamátových receptorů typu NMDA
Glutamátový antagonisté nepřímo zvyšují množství dopaminu v nervových spojeních a mají anticholinergní účinky. Zmírňují motorické příznaky PN. V pozdních stádiích se podávájí ke zmírnění polékových dyskinézí.
Mezi vedlejší účinky těchto léků patří rozmazané vidění, sucho v ústech, obstipace, poruchy močení, výjimečně způsobuje bolesti hlavy, nervozitu, nespavost nebo zažívací obtíže. V kombinaci s levodopou může u starších pacientů vyvolat psychické obtíže.
Preparáty:

 • amantadin
 • amantadin sulfát

Anticholinergika
Anticholinergika omezují nervový přenos zprostředkovaný acetylcholinem. U PN převažuje acetylcholin nad dopaminem, po podání anticholinergik se obnoví rovnováha a dojde ke snížení příznaků. Dnes se anticholinergika, pro jejich vedlejší účinky, podávají výjimečně.

Léky ovlivňující vedlejší příznaky a komplikace

Domperidon blokuje receptory pro dopamin ve stěně trávicí trubice, v srdci a cévách a v centru pro zvracení. Běžně se užívá ke zlepšení činnosti žaludku a střev. U PN se podává k potlačení vedlejších účinků levodopy a agonistů dopaminu.

Antidepresiva
zvyšují množství neurotransmiterů v mozku. Po podání antidepresiv popisují pacienti pocity "projasnění", návrat životního elánu, chuť bojovat s nemocí.
Při léčbě antidepresivy se nesmí současně užívat selegilin, pro riziko zvýšení krevního tlaku a dalších komplikací.


Pozor na léky, které nemocný Parkinsonovou nemocí nesmí! Je dobré si seznam vytisknout, a vždy ho v nemocnici dávat k dispozici, nespoléhejte na personál, že je o těchto lécích  obeznámen! Pro Vás to může mít i několika měsíční neblahé účinky!

Seznam níže ke stažení. 


Doporučení pro výkon anestezie. Rovněž ke stažení,

O tom platí viz výše.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu
2652024 Všechna práva vyhrazena