Život s Parkinsonovou nemocí 

přináší každý den nové výzvy. A jsou to výzvy nejen pro nemocné a jejich blízké, ale pro všechny, kteří o nemocné pečují.

Obecné zásady pro chování nemocného s PN 

Člověk po oznámení diagnózy Parkinsonovy nemoci by měl žít dál svůj život co možná nejvíce samostatně. Měl by se ale učit přijmout skutečnost, že PN je postupem času a v určitých oblastech omezující, a že někdy je pomoc okolí nutná. 
Měl by se zajímat o veškeré informace o nemoci, aby ho některé příznaky s postupující nemocí nepřekvapily. 
Nelitovat se. 
Nezjišťovat, jakými léky a jakým způsobem se léčí jiný pacient, rovněž neporovnávat příznaky své a druhých.

Každý nemocný PN má jinak zkombinované příznaky, jinak reaguje na léčebné a rehabilitační či jiné postoje. Nejsou dva nemocní stejní.
Podle postoje nemocného se odvíjí další život a jeho kvalita. (viz citát na straně "léčba").

Obecné zásady pro chování k nemocnému PN

Hlavní zásadou je trpělivost, zachování důstojnosti nemocného a respektování jeho osobnosti. Nemocnému ponechat největší možný rozsah svobod, jaký je schopen zvládnout (denní program, léky, vycházky, nakupování).
Je dobré vědět, že nemocného stojí každá činnost velkou námahu.
Pocity nemocného můžeme přirovnat k procházce po písčité pláži na břehu moře. Zatímco zdravý jde po tvrdém vlhkém písku, nemocný kráčí do pasu ve vodě. V začátku tempu stačí, ale rychle se unaví.

Je nutné:
Nespěchat, počítat s větším množstvím času, který potřebuje nemocný ke všem činnostem. Je dobré počítat s dobou i dvakrát delší.
Podporovat soběstačnost.
Pomáhat pouze tehdy, když je třeba.
Přizpůsobit denní režim možnostem nemocného, včetně stavu ON-OFF.
Nevyřazovat nemocného ze společenského života.
Podporovat fyzické aktivity nemocného (procházky, cvičení) v době nejlepší účinnosti léků.
Dbát na bezpečnost nemocného (používat pomůcky)
Neprojevovat nadměrný soucit, ale také nebrat potíže na lehkou váhu.
U nemocných, kteří jsou upoutání na lůžko, se zaměřit na 3 věci: dechová cvičení, prevenci dekubitů, nácvik mobility.
Dechová cvičení jsou dobrá k okysličení krve.
U ležících nemocných je potřeba měnit polohy na lůžku, zajistit kvalitní matraci, denně protahovat svaly končetin a trupu, procvičovat všechny svalové skupiny. Nácvik mobility znamená nacvičení přesunů na posteli, zvedání do sedu nebo stoje, trénovat chůzi s pomůckami.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu
2652024 Všechna práva vyhrazena