Young Onset

Nemocní zpočátku ani nevědí, že jsou nemocní a nepřikládají zvláštní pozornost rychleji nastupující únavě, pocitu tuhosti a těžkým
končetinám, křečím, zpomalení chůze nebo zvýšené tvorbě slin, slz a potu.

Navíc u každého jedince mohou být příznaky i progrese nemoci zcela odlišné.

Zvláště u mladších pacientů nebývá snadné diagnózu PN určit.
Parkinsonova choroba není zcela jasně prokazatelná žádným vyšetřením a její příznaky jsou specifické i pro jiná onemocnění.
Diagnostikována může být až po vyloučení jiných příčin onemocnění a po zjištění jejího průběhu.

Začne-li PN před 40. rokem, mluvíme o "Young Onset" pacientech
.
Z celkového počtu nemocných, se udává kolem 10 % Young Onset pacientů, 15 % je pak mladších 50. let.
Příznaky mladých lidí diagnostikovaných Parkinsonovou chorobou se mohou lišit od příznaků, které jsou patrné u starších. Tito nemocní jsou kvalifikováni jako vzácné onemocnění .

Výzkumy ukazují, že v některých případech může mít nemoc dědičné základy. Neuropatické změny u Parkinsonovy choroby se
zdají být velmi podobné ve všech věkových kategoriích. Nicméně mladší lidí bojují s touto nemocí trochu jinak.
Potýkají se s onemocněním v mnohem mladším věku a po delší období života. Musí se vypořádat s obtížemi nejen zdravotními, ale i se souvisejícími těžkostmi – s finančním plánováním, kariérou, rodinnými problémy, sociálním zázemí, rodičovskými povinnostmi či zároveň s péčí o své rodiče.

Obecně platí, že mladší lidé mají pomalejší a déle trvající průběh nemoci. To, že postup nemoci je obvykle výrazně pomalejší, může být
částečně důsledkem toho, že mladší lidé mají méně zdravotních problémů než starší. Problémy, které nalézáme u starších lidí jako
poruchy paměti, zmatenost či potíže s rovnováhou, jsou u mladších lidí také méně časté.
Správné diagnostikování u těchto věkových skupin je obtížné a stává se, že prvotní diagnostika je chybná, či léta se nevidí souvislost
mezi jednotlivými příznaky, které i vzhledem k věku, nejsou spojovány s Parkinsonovou nemocí.

Parkinsonova nemoc je ve své podstatě nemoc produktivního věku. Možná se divíte, ale nejvíce se tato nemoc projevuje mezi 55-62
 rokem života. Jak patrno, že skutečnost, je tedy zcela někde jinde, než že by se jednalo o nemoc seniorů. Tento fakt, na který společnost
spolu se  sociální sférou absolutně nereflektuje, se s rostoucím počtem nemocných začne stávat obtížně řešitelný úkol,
pokud se nezačne řešit již nyní, systémově, logicky, provázaně se zdravotnictvím.

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu
jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu
2652024 Všechna práva vyhrazena