Vyšetření

Úkolem vyšetřujícího neurologa při hospitalizaci je získat důkladnou anamnézu. Lékař jednoduchými testy vyšetří orientaci, paměť a další mentální funkce nemocného a zajistí vyšetření: MRI, evokované potenciály, psychologické a interní vyšetření.

Pacient má za úkol pečlivě vyplňovat denní záznamy stavu hybnosti. Dále je otestována odpověď pacientova organismu na levodopu. Na základě dostupných výsledků se na indikačním semináři v Centru extrapyramidových onemocnění rozhodne, zda je pro pacienta léčba DBS vhodná. Při kladné odpovědi je zařazen do seznamu, je mu sdělen předběžný termín operace a je objednán na neurologickou kliniku k předoperačnímu vyšetření.

Společně s odborníky jsme vytvořili několik videí, která vás provedou a připraví na potřebné návštěvy lékařů.

2652024 Všechna práva vyhrazena