Stravování

Jedna z nejpodstatnějších zásad v péči o nemocného s Parkinsonovou nemocí: lék s obsahem Levodopy         MUSÍ být nemocnému podán minimálně 30 minut před jídlem, a 30 minut po jídle na lačný žaludek.

Bílkoviny, mají vliv na absorpci Levodopy, laicky řečeno, bílkoviny ovlivní vstřebání Levodopy, ale neví se o kolik léčebné látky se do organismu dostane méně.
V praxi to znamená, že ke snídani a dopolední svačině je vhodné konzumovat stravu spíše sacharidovou (pečivo, ovoce, džem, med, přesnídávky) a tuky (máslo, pomazánky).
V průběhu dne konzumovat stravu s menším množstvím kvalitních bílkovin (jogurty, mléko, vajíčka).
Do druhé části dne a k večeři teprve zařadit koncentrované bílkovinné zdroje, jakými jsou maso, tvrdé sýry, tvaroh, 
Je nutné zdůraznit, že bílkoviny nejsou jedinou složkou výživy, na kterou je třeba brát při Parkinsonově nemoci zřetel.
Stravu je dobré rozdělovat do pěti až šesti denních dávek.

Velmi důležitý je přísun tekutin 1,5 – 2 litry denně (8 sklenic).

Je nutné dbát o pravidelný pitný režim a je nezbytné dbát na to, aby léky byly hodně zapíjeny, a nezůstávaly v jícnu.

Rovněž nesmí dojít k pouze částečnému polknutí, kdy se prášek zarazí v jícnu, nejde ani nahoru ani dolů. Je to nebezpečné a velice to bolí.
Pokud dojde k tomu, že prášek uvízl "na půl cesty", nemocný se vzpřímeně posadí, a přetáčí trupem zprava doleva. To opakuje několikrát. Prášek se pomalu posune a nemocnému se uleví.
Pozor, nutno provádět v sedě, jinak jde o veliké nebezpečí pádu.

Obtíže při stravování:

 • Pocity sucha v ústech.
 • Nechutenství.
 • Nevolnost po lécích, bolesti žaludku a pocity na zvracení.
 • Vytékání slin z úst.
 • Nadměrný hlad.
 • Zácpa - častý příznak PN.
 • Úbytek váhy – je nezbytné hledat příčinu, a vyloučit poruchu polykání. Kontrolovat váhu. Konzultovat s lékařem.

Poruchy polykání - dysfágie:

Polykání je velice složitý proces.
Až 50% nemocných se v průběhu nemoci setká s dysfagií - poruchou polykání.
Nemocný potřebuje prodloužený čas k předávání potravy z jedné do druhé fáze polykání (celkem jsou 4 fáze).
Zřetelně se u něj začíná projevovat zhoršená možnost tvorby sousta, zpožděný polykací reflex, nedostatečná činnost svěrače jícnu, zhoršený pohyb hltanu.
S progresí onemocnění se poruchy polykání zhoršují, nelze je vyléčit. Pouze jde upravit stravu co do obsahu, taky i do formy, která je nemocnému podávána.
Pokud je nezbytné začít stravu mixovat, vždy mixujte každý typ stravy zvlášť (samostatně maso, samostatně přílohu, zvlášť polévku, atd.)
Nemocný postupně není schopen polknout sousto a tím dochází k nerovnováze mezi výdejem a příjmem energie. Dlouhodobá nerovnováha vede až k podvýživě (malnutrici) a s ní jde ruku v ruce osteoporóza.
Špatná nutriční vyváženost je dána faktory, resp. základními příznaky Parkinsonovy nemoci, které přímo ovlivňují schopnost člověka jíst a pít.

 • Komplexní třes
 • ztuhlost
 • zpomalenost
 • a ještě se přidává nechutenství.

Nemocný se vyhýbá určitým skupinám potravin, které je mu obtížné polknout, či si dopravit do úst nebo ho dráždí.
Vznikají tak často deficity ve stravě. K umělé výživě se přistupuje není-li jiná možnost stravování. Umělá výživa se podává buď formou sippingů, či sondou přes PEG. O umělé výživě rozhoduje lékař.

Příznaky a obtíže, které provázejí polykání: 

 • ztráta chuti k jídlu,
 • úbytek na váze,
 • prodloužená konzumace jídla,
 • zakuckávání během jídla,
 • zvracení,
 • pokousané tváře zevnitř,
 • pokousaný jazyk a zbytky potravy zůstávají v ústech za tvářemi.

Při výše uvedených známkách, které mohou signalizovat poruchy polykání, je nezbytné informovat lékaře.

2652024 Všechna práva vyhrazena