Komunikace

verbální i neverbální je velmi ovlivněna nemocí

Poruchy řeči - dysartrie

souvisí s poruchami hybnosti, které jsou zapříčiněny 

  • ztuhlostí svalů hrtanu
  • ztuhlostí dýchacích svalů
  • ztuhlostí obličejových svalů. 

Projevuje se až po několika letech nemoci.

Hlas
je monotónní, jednotvárný, slabší, proměnlivý, chraplavý, zastřený, mizí přízvuk, chybí obvyklé zabarvení, občas se třese, zní jako by nejistě, má slabou intenzitu, artikulace je nepřesná a nezřetelná.

Tempo řeči
je proměnlivé, objevují se fáze zrychlení nebo zpomalení

Nemocný si uvědomuje, že má problémy s artikulací. Nevnímá však, že mluví mnohem tišeji. Neslyší se.
Je nutná návštěva logopeda a zájem o logopedická cvičení.

Ztrácí se mimika obličejového svalstva. Nemocný má voskový výraz - obličej je bez výrazu. Říká se, že má tzv. "masku pokerového hráče." To je důvod, proč se může zdát, že se zlobí či, že nemá dobrou náladu.
Není však v jeho jeho silách ovlivnit mimiku obličeje.

Emoce lze velmi těžko rozeznat.

Porucha může způsobit vážné vztahové problémy, komunikační nepochopení a nesrovnalosti, které mají velký vliv na mezilidské vztahy.

Poruchy psaní - mikrografie

vyznačují se zmenšováním písma, zhoršenou čitelností, zhušťováním textu.

2652024 Všechna práva vyhrazena