Léky


Farmakologická léčba

Parkinsonovu nemoc nelze vyléčit žádnými dnes známými medikamenty ani jinými postupy.

Léky však mohou významně zvyšovat kvalitu života.
Antiparkinsonika  se dělí do tří skupin.


Léky nahrazující chybějící dopamin

Levodopa, agonisté dopaminu.
VÍCE


Léky měnící metabolismus levodopy a dopaminu 

Nebo léky působící na jiné systémy nervových přenašečů. Inhibitory MAO-B, nhibitory COMT, amantadin, anticholinergika.
VÍCE


Léky ovlivňující vedlejší příznaky a komplikace

Domperidon, antidepresiva, anxiolytika, sedativa, hypnotika, atypická neuroleptika atd.
VÍCE

Léky nahrazující chybějící dopamin

L-DOPA je základním lékem v léčbě PN. Působením enzymu dopa-dekarboxylázy na levodopu, vzniká dopamin.

Dopamin špatně přechází přes hematoencefalickou bariéru a při přímém užívání dopaminu by se spotřeboval v enterálním nebo parenterálním řečišti v periferii. Levodopa se kombinuje s benserazidem a karbidovou, které brání tvorbě dopaminu na periferii a tím i vedlejším účinkům.

Levodopa má vliv na motorické příznaky onemocnění (bradykinezi, hypokinezi, rigiditu, tremor). Na počátku onemocnění lze léky užívat nalačno nebo po jídle, v pokročilých stádiích se zpomaluje trávení a nástup účinku léku může být opožděný, proto je lepší brát léky nalačno nebo s malým množstvím sacharidů.

Preparáty:

 • kombinace levodopy s karbidopou
 • kombinace levodopy s benserazidem

Agonisté dopaminu

Agonisté dopaminu procházejí přes hematoencefalickou bariéru a působí přímo na receptory pro dopamin. Podávají se v monoterapii v časném stádiu nemoci nebo společně s levodopou v pokročilejších stádiích, kdy pacienti trpí polékovými dyskinezemi. Při monoterapii v počátečním stádiu oddalují léčbu levodopou a snižují výskyt pozdějších komplikací.

Kontraindikace podání a vedlejší účinky jsou podobné jako u levodopy. U agonistů dopaminu je vyšší výskyt duševních poruch, proto je u nemocných nad 70. let věku nebo s projevy deprese a demence nutná větší opatrnost při této léčbě. Objevují se zde i otoky dolních končetin, zvýšená spavost během dne i náhlé usínání.

Preparáty:

 • ergotové deriváty
  • bromokriptin
  • pergolid
 • non-ergotové deriváty
  • pramipexol
  • ropinirol

Léky měnící metabolismus levodopy a dopaminu 

Inhibitory MAO-B

Inhibitory MAO-B způsobují blokádu monoaminooxidázy typu B, což je enzym, který odbourává v mozku dopamin. Pokud se zablokuje MAO-B zvýší se množství dopaminuv mozku. V časném stádiu nemoci mají symptomatický účinek. V pozdním stádiu je účinek těchto léčiv sporný, v kombinaci s některými léky může způsobit psychické potíže. Inhibitory MAO-B se předepisují zřídka a pouze v počátečních stádiích onemocnění.

Preparáty:

 • selegilin
 • rasagilin

Inhibitory COMT
Katechol-O-methyltransferaza odbourává v celém těle levodopu a dopamin, její blokádou se zvýší hladina levodopy v krvi a tím i v mozku.

Preparáty:

 • entakapon - po entakaponu má moč tmavší okrovou barvu
 • tolkapon

Antagonisté glutamátových receptorů typu NMDA

Glutamátový antagonisté nepřímo zvyšují množství dopaminu v nervových spojeních a mají anticholinergní účinky. Zmírňují motorické příznaky PN. V pozdních stádiích se podávájí ke zmírnění polékových dyskinézí.
Mezi vedlejší účinky těchto léků patří rozmazané vidění, sucho v ústech, obstipace, poruchy močení, výjimečně způsobuje bolesti hlavy, nervozitu, nespavost nebo zažívací obtíže. V kombinaci s levodopou může u starších pacientů vyvolat psychické obtíže.

Preparáty:

 • amantadin
 • amantadin sulfát

Anticholinergika

Anticholinergika omezují nervový přenos zprostředkovaný acetylcholinem. U PN převažuje acetylcholin nad dopaminem, po podání anticholinergik se obnoví rovnováha a dojde ke snížení příznaků. Dnes se anticholinergika, pro jejich vedlejší účinky, podávají výjimečně.

Léky ovlivňující vedlejší příznaky a komplikace

Domperidon

Domperidon blokuje receptory pro dopamin ve stěně trávicí trubice, v srdci a cévách a v centru pro zvracení. Běžně se užívá ke zlepšení činnosti žaludku a střev. U PN se podává k potlačení vedlejších účinků levodopy a agonistů dopaminu. 

Antidepresiva

Antidepresiva zvyšují množství neurotransmiterů v mozku. Po podání antidepresiv popisují pacienti pocity „projasnění“, návrat životního elánu, chuť bojovat s nemocí.
Při léčbě antidepresivy se nesmí současně užívat selegilin, pro riziko zvýšení krevního tlaku a dalších komplikací.

Pozor na léky, které nemocný Parkinsonovou nemocí nesmí!
Níže najdete jejich seznam a doporučení pro výkon anestezie.

Hluboká mozková stimulace (DBS)

tedy DBS (z anglického Deep Brain Stimulation) se používá u pacientů s Parkinsonovu nemocí jako jedna ze dvou operačních metod.

Pumpa Duodopa

Přípravek Duodopa obsahuje levodopu ve formě gelu, jde o jednu ze dvou možných operačních metod pro nemocné s Parkinsonem.

Podpořte nás dárcovskou DMS

Každá podpora je pro nás cenná. Dárcovskou DMS podpoříte náš spolek nejenom finančně, ale dáte nám také najevo, že naše práce stojí za to. Výše podpory odpovídá částce v textu DMS. Děkujeme. 

DMS PARKI 30
DMS PARKI 60
DMS PARKI 90

na číslo 87 777