Příznaky Parkinsonovy nemoci


Příznaky motorické

Motorické příznaky znamenají zjednodušeně pohybové projevy a omezení, které s sebou nemoc přináší. Jedná se například o třes -tremor, ztuhlost – rigidita, zpomalené pohyby - braykineze, poruchy stablity – posturální nestabilita.

Příznaky nemotorické

Jedná se ku příkladu o poruchu plánování složitějších úkolů, obtíže dělat více věcí najednou či o ztrácení soustředěnosti. Někteří nemocní jsou velmi přecitlivělí a podezíraví.

Dělení motorických příznaků


Základní pohybové

Hlavní pohybové příznaky působí obtíže při všech běžných činnostech.

VÍCE >


Související s pohybem

Poruchy polykání, vyjadřování a řeči, spánku a písma. 

VÍCE >


Hybné komplikace

Dvě pozdní hybné komplikace - stav ON/OFF a mimovolní pohyby.

VÍCE >

Dělení nemotorických příznaků

Nemotorické příznaky zahrnují širokou škálu potíží, které jsou rozšířené ve všech stádiích onemocnění a výrazným způsobem ovlivňují kvalitu života. Některé z nich se mohou objevit dokonce o více, než deset let dříve, než se rozvinou motorické příznaky.
Určité léky na zlepšení motoriky mohou svými vedlejšími účinky být příčinou nemotorických příznaků. Obecně se dá říci, že příčiny nemotorických příznaků dosud nejsou dostatečně známy. Z nejnovějších průzkumů je patrné, že téměř u 90 % lidí trpících PN se objevuje alespoň jeden nemotorický příznak a 10 % má až pět nemotorických příznaků.

Nemocní ani jejich blízcí si často neuvědomují souvislost mezi Parkinsonovou nemocí a nemotorickými poruchami, na které před diagnózou PN netrpěli.


Nemotorické

Mají rozsáhlejší vliv na pokles kvality života. Řadí se mezi ně např. deprese, nadměrné pocení apod.

VÍCE >


Závislostní

Méně známé, ale neméně důležité příznaky jako sexuální poruchy a poruchy kontroly impulsů.

VÍCE >

Rozpoznání nemoci

Zjistěte, jak rozpoznat první příznaky, kterými o sobě začínající Parkinsonova nemoc dává vědět.

Fáze nemoci

Nemocný prochází různými vývojovými fázemi jejichž délka a projevy se u jednotlivců může lišit.

Vznik a příčiny

Nemoc je zapříčiněna nadměrným odumíráním buněk tvořících dopamin v části středního mozku

Podpořte nás dárcovskou DMS

Každá podpora je pro nás cenná. Dárcovskou DMS podpoříte náš spolek nejenom finančně, ale dáte nám také najevo, že naše práce stojí za to. Výše podpory odpovídá částce v textu DMS. Děkujeme. 

DMS PARKI 30
DMS PARKI 60
DMS PARKI 90

na číslo 87 777