Pumpové systémy


Doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D. (neurolog)


Co je to LCIG?

VÍCE


Pro koho je léčba přípravkem LCIG vhodná?

VÍCE


Jak se pozná, že léčba bude účinná?

VÍCE


Co je to jejunální perkutánní endoskopická gastrostomie
(J-PEG)?

VÍCEJaký je rozdíl mezi levodopou v tabletách a v přípravku LCIG?  

VÍCE


Na co bychom nikdy neměli zapomínat?

VÍCE

Kde se mohu dozvědět podrobnější informace?

VÍCE

Co je to LCIG?

Přípravek LCIG obsahuje levodopu ve formě gelu, který je podáván pumpou do tenkého střeva. Jde tedy o stejnou léčebnou látku, která je obsažena v tabletách jako je Nakom, Isicom, Madopar, Lecardop, Stalevo, Corbilta nebo Sastravi.

Zdroj obrázku: www.nature.com

Pro koho je léčba přípravkem LCIG vhodná?

Přípravek je vyhrazen pro léčbu poruch hybnosti v pokročilých stádiích u Parkinsonovy nemoci za následujících podmínek:

 • Hlavní příznaky Parkinsonovy nemoci (třes, svalová ztuhlost, zpomalenost), které se alespoň dočasně zlepší po podání levodopy v tabletové formě.
   

 • Invalidizující střídání mimovolných pohybů s třesem, svalovou ztuhlostí a zpomaleností, které nelze uspokojivě ovlivnit podáváním léků v tabletové formě.
   

 • Převažují rizika nad možným prospěchem z léčby hlubokou mozkovou stimulací anebo apomorfinem.
   

 • Neexistují závažné důvody k neprovedení tzv. jejunální perkutánní endoskopické gastrostomie (J-PEG) (tzn. zavedení hadičky skrz stěnu břišní jednoduchým chirurgickým zákrokem).

Jak se pozná, že léčba bude účinná?

Výhodou této léčby je, že lze její účinnost ověřit „na zkoušku“, tzn. ještě před provedením chirurgického zákroku (J-PEG). LCIG je podáván po dobu několika dní malou infuzní pumpou prostřednictvím nazojejunální sondy (NJS) do tenkého střeva. NJS je tenká umělá hadička zavedená nosem přes jícen, žaludek až do tenkého střeva (Obr. 1).

Pokud dojde k uspokojivému zlepšení hybného stavu z pohledu nemocného i lékaře, je možno přistoupit k provedení tzv. jejunální perkutánní endoskopické gastrostomie (J-PEG).

Zdroj obrázku: www.benthamopen.com

Co je to jejunální perkutánní endoskopická gastrostomie (J-PEG)?

Výkon provádí erudovaný gastroenterolog, který v místním znecitlivění zavede pomocí endoskopu silikonovou dvoucestnou hadičku přes břišní stěnu do žaludku a dále na začátek tenkého střeva.

Hadička je následně napojena na přenosnou pumpu umístěnou mimo tělo pacienta (Obr. 2).  Zákrok je spojen s krátkou hospitalizací nepřekračující zpravidla jeden týden.

Jaký je rozdíl mezi levodopou v tabletách a v přípravke LCIG?

Levodopa se do krve vstřebává v tenkém střevě. Množství vstřebané levodopy do krve je nižší pro její odbourávání v žaludku a přítomností živočišných bílkovin v potravě. Transport levodopy se také opožďuje sníženou pohyblivostí zažívacího traktu.

Nepravidelné vstřebávání levodopy způsobuje kolísání její hladiny v krvi, které se v pokročilých stádiích projevuje opožděným nástupem nebo zkrácením účinku jednotlivých dávek, pravidelným či nečekaným zhoršením hybnosti, obtěžujícími mimovolními pohyby a nemožností dosáhnout uspokojivého hybného stavu převážnou část bdělého stavu. Průběžným uvolňováním levodopy z gelu, přímo v místě jejího vstřebávání, je možné lépe kontrolovat její hladinu v krvi a tím i hybnost.

Na co bychom nikdy neměli zapomínat?

 • LCIG, stejně jako ostatní způoby léčby, nezastaví ani nezpomalí průběh PN.
 • Pokud se pomocí léků na PN nedaří zajistit uspokojivý stav hybnosti, měla by být zvážena možnost této léčby. Včasným využitím invazivních způsobů terapie, jako jsou hluboká mozková stimulace, apomorfinová pumpa nebo léčba LCIG, se snižují rizika komplikací a zvyšuje účinnost léčby.
 • Léčba přípravkem LCIG, podobně jako i jiné invazivní výkony, není bez rizik plynoucích z operačního výkonu, zavedení cizího materiálu do těla, používání J-PEG a infuzní pumpy.
 • LCIG se podává od rána a ukončuje před usnutím. Zhoršení hybnosti v průběhu noci obvykle ráno vyžaduje pomoc druhé osoby při připojení zásobníku s lékem k pumpě.
 • Pravidelné i mimořádné kontroly ve specializovaném centru mohou vyžadovat pomoc druhé osoby.
 • Zásoby přípravku LCIG je nutné transportovat a uchovávat v chladničce. Zásoby na každý měsíc je možné vyzvednout jen v lékárně, která je v nemocnici, kde se nachází specializované centrum pro tuto léčbu.
 • Před sprchováním a koupáním je nutné odpojit pumpu, protože není vodotěsná.
 • K předpokladům úspěšné spolupráce patří realistické očekávání a dobrá spolupráce pacienta, rodiny a pečovatelů.
 • Ukáže-li se, že léčba LCIG nepřináší pacientovi dlouhodobě zlepšení, lze J-PEG zrušit a vrátit se k tabletové formě levodopy. Otvor v břišní stěně sám zaroste.

Kde se mohu dozvědět podrobnější informace?

Kontaktujete svého neurologa, aby s Vámi probral možnosti léčby PN. Ošetřující neurolog Vás může se souhrnnou lékařskou zprávou poslat na konzultaci do specializovaného centra.

Léky

Parkinsonovu nemoc nelze vyléčit žádnými dnes známými medikamenty ani jinými postupy. Léky však mohou významně zvyšovat kvalitu života.

Hluboká mozková stimulace (DBS)

tedy DBS (z anglického Deep Brain Stimulation) se používá u pacientů s Parkinsonovu nemocí jako jedna ze dvou operačních metod.

Podpořte nás dárcovskou DMS

Každá podpora je pro nás cenná. Dárcovskou DMS podpoříte náš spolek nejenom finančně, ale dáte nám také najevo, že naše práce stojí za to. Výše podpory odpovídá částce v textu DMS. Děkujeme. 

DMS PARKI 30
DMS PARKI 60
DMS PARKI 90

na číslo 87 777