Od března se můžeme zúčastnit 

každé úterý od 14. 3. 2023, kdy budou zahájeny pravidelné lekce DANCE WELL  v KC VOZOVNA na Žižkově, a to 1x týdně v úterý od 10:00, vedené vyškolenými lektory.

Byli jsme osloveni Tanec Praha účastnit se  Mezinárodního projektu Dance Well, který prostřednictvím tance sdružuje lidi potýkající se přímo či nepřímo s Parkinsonovou chorobou a podobnými poruchami mobility. Dance Well je spolufinancován evropským programem Kreativní Evropa a Tanec Praha je jeho novým partnerem spolu s dalšími partnery z Francie, Litvy, Německa a Itálie.

Dance Well podporuje profesní rozvoj tanečních umělců a organizací, které  zapojují do tance lidi s Parkinsonovou chorobou a podobnými pohybovými poruchami. Cílem projektu je rozvoj jejich dovedností, uměleckého talentu, kompetencí a znalostí za účelem rozšíření možností uplatnění ve společnosti, ve které žijí a pomocí inovativních přístupů přispívat k celospolečenskému well-being a sociální soudržnosti.

Od 14. 3. 2023 budou zahájeny pravidelné lekce v KC VOZOVNA na Žižkově, a to 1x týdně v úterý od 10:00, vedené vyškolenými lektory – tanečními umělci -  pro hlavně, ale ne výhradně, lidi postižené Parkinsonovou chorobou a podobnými poruchami mobility. Všechny lekce jsou zdarma

Hlavní myšlenka Dance Well je zachycena na krátkém videu: https://youtu.be/nN2p9KXGde0.