Kampaně a dokumenty spolku


Kampaně 

Věnujeme se osvětě a informovanosti široké veřejnosti. Tvoříme kampaně, jejichž cílem je přiblížit všem život s Parkinsonovou nemocí a nabídnout pomoc těm, kteří ji potřebují. Vytvořili jsme kampaň zasazenou do únikové hry, vystavili 9 roll upů na plochách v Tesco Stores a hrdí jsme i na kampaň v metru v zasklených vitrínách ve vagónech metra. 

Pokud máte zájem na kampaních spolupracovat, ať už jako produkční, nebo poskytovatel reklamních ploch, neváhejte nás kontaktovat.

Dokumenty spolku

Výroční zprávy,finanční zprávy, stanovy a jiné


Kampaně

Podrobněji o kampaních

Podpořte nás dárcovskou DMS

Každá podpora je pro nás cenná. Dárcovskou DMS podpoříte náš spolek nejenom finančně, ale dáte nám také najevo, že naše práce stojí za to. Výše podpory odpovídá částce v textu DMS. Děkujeme. 

DMS PARKI 30
DMS PARKI 60
DMS PARKI 90

na číslo 87 777