Terapie a rehabilitace


Komplexní péče 

Do komlpexní péče se dají počítat všichni členové multidisciplinárního týmu (v ČR není tento pojem uzákoněn).

 • neurolog
 • neurochirurg
 • psychiatr
 • psycholog
 • sestry
 • logoped
 • nutriční terapeut
 • fyzioterapeut
 • sociální pracovník.

Fyzioterapie

Fyzioterapie má vliv na zlepšení kvality života pacientů. Jedná se o strategii k zajištění soběstačnosti, nezávislosti, bezpečnosti v běžných denních aktivitách života.
VÍCE


Rehabilitace

Rehabilitace může být též vhodným způsobem, jak udržet či vrátit tělo do kondice.
VÍCE


Lázně

Důležitou součástí léčby jsou i lázeňské pobyty. Podařilo se nám, po letech prolomit zákon, a od roku 2014 je možné pobývat jedenkrát za dva roky v lázních na pojišťovnu.
VÍCE


Výživa - nutriční terapie

Je nezbytné sledovat celkový energetický příjem, vlákninu, bílkoviny a příjem tekutin. Dochází k poruchám výživy a metabolismu.
VÍCE

Fyzioterapie

Stejně, jak je důležité podávání léků, tak je důležitá i fyzioterapie, jedná se o nedílnou součást léčby, o léčbu nefarmakologickou

Jsou dvě možnosti, jak na fyzioterapii:

1. Individuálně

Navázali jsme spolupráci se společností Forinel, která provozuje databázi – síť fyzioterapeutů. Podle místa bydliště jednoduše najdete „svého fyzioterapeuta“.

2. Skupinově v klubu

Ve  všech našich klubech, tedy v České ráji, Karlovarsku, Praze, Ostravě a v Rožnově pod Radhoštěm máme pro naše členy skupinové fyzioterapie každý týden.

Cvičení jsou zaměřena na stabilitu  pacienta, držení těla, chůzi na jemnou motoriku, pohyb celkově. Ke cvičení neodmyslitelně patří plynulé dýchání, rytmus, při skupinovém cvičení i dobrá parta lidí.

Informace o cvičeních naleznete na stránkách klubů.

Komplexní fyzioterapeutický pohled na Parkinsonovu nemoc:

Užitečná publikace, na kterou jsme dostali oprávnění ke zveřejnění.

Rehabilitace

Poskytování léčebně rehabilitační péče v odborné léčebně od 1.1.2014

Pro léčebně rehabilitační péči jsou od 1. 4. 2014 dvě podmínky:

 1. schválení revizním lékařem
 2. návrh podaný na příslušném formuláři (formulář VZP-17/2013 Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně).

Léčebně rehabilitační péčí se rozumí zdravotní péče poskytovaná v rámci lůžkové péče – následné lůžkové péče na rehabilitačních lůžkách v odborných léčebných ústavech pro dospělé.

Řádně vyplněný návrh na léčebně rehabilitační péči odešle (doručí) navrhující lékař na místně příslušnou Regionální pracoviště pro správu agendy léčebně rehabilitační péče. Zasílá se poštou nebo portálem. Po potvrzení revizním lékařem je návrh předán smluvnímu zdravotnickému zařízení dle určení navrhujícího lékaře na návrhu.

Odborný léčebný ústav po obdržení návrhu potvrzeného revizním lékařem informuje klienta o termínu nástupu dle zvyklostí pracoviště (např. dopisem nebo v případě překladu prostřednictvím navrhujícího lékaře).

Seznam zdravotnických zařízení, ve kterých je pro poskytnutí a úhradu léčebně rehabilitační péče o dospělé nezbytně nutný schválený návrh, naleznete zde:  Seznam odborných rehabilitačních ústavů

zdroj: www.vzp.cz       2014

Lázně

Změna tzv. “lázeňského zákona“ platná od 6. 1. 2015. V tabuklách níže naleznete po rozkliknutí konkrétní informace.

V první tabulce naleznete přesně, v jakých případech, jsou lázně pro PN hrazené pojišťovnou, zákon 1/2015 Sb. 

Ve druhé tabulce je vybraná PN z  vyhlášky 2/2015 Sb., naleznete zde seznam lázní pro PN.

Tabulka 1 - v jakých případech, jsou lázně pro PN hrazené pojišťovnou

1/2015 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Platný a účinný od 6. 1. 2015.

   Číslo indikace

Indikace ZÁKLADNÍ léčebný pobyt
 • způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče:
  • K (komplexní) nebo
  • P (příspěvková)
 • další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím
 • délka léčebného pobytu
 • lhůta pro nástup léčebného pobytu
 • možnost prodloužení

OPAKOVANÝ léčebný pobyt

 • způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče:
  • K (komplexní) nebo
  • P (příspěvková)
 • další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím
 • délka léčebného pobyt
 • lhůta pro nástup léčebného pobytu
 • možnost prodloužení

   VI/11

Parkinsonova nemoc.
(Netýká se Parkinsonského syndromu
a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)

K 21 dnů

K 21 dnů
Pokud je předpoklad zlepšení zdravotního stavu
a udržení soběstačnosti.
1 x v průběhu 24 měsíců

Tabulka 2 - seznam lázní pro PN

2/2015 Sb.

Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.
Platný a účinný od 6.1.2015.
 

VI

NEMOCI NERVOVÉ Stanovený přírodní léčivy zdroj: Přírodní minerální voda sirná - skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná, přírodní minerální voda uhličitá u indikací VI/2, VI/3,VI/6, VI/8, VI/9,VI/11 (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje u indikace VI/2, VI/3, VI/9, VI/10, VI/11.Vyšetření:  Odborné neurologické vyšetření včetně laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též rentgenové vyšetření (RTG) nebo jiná zobrazovací metoda příslušné části páteře/ popis snímků, anatomický i funkční popis/ ne starší 6 měsíců, u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též elektrokardiografie (EKG).

Číslo indikace

Indikace

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění

Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče

Lázeňské místo

VI/11

Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky).

Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

Bechyně
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodoní
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Karviná
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž

Nutriční terapie

Profese, která by neměla chybět v tzv. multidisciplinárním týmu, který má na starosti pacienty s Parkinsonovou nemocí  je nutriční terapie.

Nemocní s Parkinsonem mívají problémy s váhou, ať už se jedná o úbytek, či naopak příbytek.

Váha je ovlivňována řadou faktorů, na které se musí brát zřetel.  Může se jednat o kontraindikace, o poruchu kontroly impulzů, o symptom nemoci, o vliv psychiky, těch vlivů, je mnoho.

Dalším faktorem, proč potřebuje nemocný s Parkinsonovou nemocí je větší náchylnost k aspiraci (vdechnutí při polykání). A v neposlední řadě při užívání léků s levodopou je nutné sestavit jídelníček tak, aby 30 minut před a 30 minut po podání levodopy nebyla podána strava, či byla nízkobílkovinná.

Kde hledat  nutričního terapeuta?

Navázali jsme spolupráci s Forinel, což je správce a provozovatel sítě nutričních specialistů.

Léky a operace

Jaké jsou možnosti medikace a operací ke zmírnění příznaků. 

Péče o nemocné

Vyskytla se Parkinsonova choroba ve Vaší rodině? Vyhledejte informace k péči o nemocné.

Podpořte nás dárcovskou DMS

Každá podpora je pro nás cenná. Dárcovskou DMS podpoříte náš spolek nejenom finančně, ale dáte nám také najevo, že naše práce stojí za to. Výše podpory odpovídá částce v textu DMS. Děkujeme. 

DMS PARKI 30
DMS PARKI 60
DMS PARKI 90

na číslo 87 777