Webináře

šCo je webinář?

Webinář je živá forma on-line komunikace, která probíhá prostřednictvím internetu pouze přes webový prohlížeč.

Účastník, aby se mohl webináře zúčastnit, stačí připojení na internet a prohlížeč. Může tedy být kdekoliv se svým počítačem či chytrým mobilem a připojením na internet, a může si užívat přednášku.

Pojem „webinář“ pochází ze spojení slov webový seminář a poprvé se začal používat začátkem 21. století společně s rozšířením technologií pro videokonference.

Pro přístup na konkrétní přednášku, zanecháme tzv. link, což je webová adresa (nebo-li místnost, či učebna), kde přednáška bude probíhat.      Učebna se zpravidla otvírá pár minut před ohlášeným začátkem. 

Asi neznámější u nás jsou pro videokonference

https://teams.microsoft.com/ nebo https://zoom.com/,


Jak se na webinář připojit?

VÍCE

Webináře realizované

VÍCE

Webináře byly díky našim dárcům pro širokou veřejnost zdarma.

Jak se připojit?

Od roku 2015 spolupracujeme s Seppia .

Společně jsme uskutečnili řadu vzdělvacích akcí. 


2022 přehled realizovaných webinářů

3. 5. 2022 v 18:00 - 19:00 hod "Přehled aktuálních možností terapie pokročilé Parkinsonovy nemoci" 

 Přednášející: as. MUDr. Petra Havránková, Ph.D., z Neurologické kliniky 1.LF UK  a VFN

Schůzka Microsoft Teams

2020 přehled realizovaných webinářů

28.1.2020 v 17:30-19:00 hod "Neuropsychiatrické příznaky Parkinsonovy nemoci – přístup“Přednášející: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D., I. neurologická klinika, LF MU, FN u sv. Anny v Brně, následuje  „Techniky profylaxe stresu aneb umění života" Přednášející: PhDr. Zuzana Michálková, Ph.D. I. neurologická klinika, LF MU, FN u sv. Anny v Brně

31.3.2020 17:30-19:00 hod "Léčebné konopí u Parkinsonovyemoci“ Přednášející: MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D. Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc

2019 přehled realizovaných webinářů 

4.11.2019 18:00-19:30 hod  "Sex s Parkinsonem"  Druhotné účinky léků mohou ovlivnit sexuální život mužů i žen (některé léky tlumí a jiné zvyšují sexuální aktivitu).- s možností klást dotazy Přednášející: PhDr. Petra Menclová, Ph.D.

30.10.2019  19:30-21:00 hod  "Kdy pomůže psychiatr - Psychiatrická podpora pacientu s neurolog. onemocněním"   - s možností klást dotazy Přednášející: MUDr. Millerová, PhD., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

10.10.2019  19:30-21:00 hod  "Jak na výživu, když nemocný nemůže polykat / Poruchy polykání při neurologickém onemocnění"   - s možností klást dotazy Přednášející: Mgr. Eva Baborová, PhD., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

3.10.2019  19:30-21:00 hod  "Práva pacientů a jejich blízkých /Kancelář Ombudsmana pro zdraví" - s možností klást dotazy. Přednášející: MgA. Kateřina Havelková, JUDr. Jana Palečková - https://www.ombudsmanprozdravi.cz

2018 přehled realizovaných webinářů

realizována série 10 webinářů s Mgr. Vlaďkou Plzákovou "Kognitivní trénink" ve spolpráci s DS Háje

2017 přehled realizovaných webinářů

11.12.2017 - "Léčba Parkinsonovy nemoci pomocí hluboké mozkové stimulace aneb lépe dříve nežli později"
Přednášející: prof. MUDr. Robert Jech, PhD., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

7.9.2017 - "Nemotorické příznaky a jejich vliv na nemocného"
Přednášející: MUDr. Petra Havránková, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN a Centrum klinických neurověd Praha

29.5.2017 - "Trénování paměti pro každý den"  lekce ještě 11.12. od 18 - 19 hodin a 18.12. od 18 - 20 hodin
Přednášející: Mgr. Petra Krulová, Fakultní nemocnice Ostrava, Neurologická klinika a Centrum pro kognitivní poruchy

3.4.2017 - "Manipulace s klientem"
Přednášející: Mgr. Patrik Burda, Expert na zdravotnické služby / Odborník v oblasti poskytování ošetřovatelské péče / Odborný lektor v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR / Učitel odborných předmětů SZŠ Ruská

2016 přehled realizvaých webinářů

15. 12. 2016 - "Otázky a odpovědi na téma Parkinsonova nemoc", přednášející: prof. MUDr. Robert Jech, PhD., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

12.10. 2016 - "Logopedie a polykání", přednášející: Mgr. Eva Baborová, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

24.8.2016 - "Fyzioterapie u Parinsonovy nemoci", přednášející Mgr. Ota Gál, Neurologická klinika 1. lF UK a VFN Praha

15. 6. 2016 -"Důležitost výživy u Parkinsonovi nemoci", přednášející:MUDr. Jiří Klempíř, PhD.,Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

24. 2. 2016 - „Poruchy kontroly impulzů (poruchy závislosti) u Parkinsonovy nemoci“, přednášející: MUDr. Tereza Uhrová, PhD.Neurologická klinika 1. LF UK a VFN a Centrum klinických neurověd Prah

2015 přehled realizovaných webinářů

1. 9. 2015 - "Možnosti operativního řešení u PN", přednášející: prof. MUDr. Robert Jech, PhD., Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd I. LF UK a VFN Praha Kateřinská, Praha

4. 6. 2015 - "Akceptace Parkinsonovy nemoci nemocným, rodinou, okolím a součinnost s lékaři, přednášející: as.MUDr.Tereza Uhrová, PhD., Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN Praha Kateřinská, Praha 2.

10. 3. 2015 - "Poradna PN", přednášející: as. MUDr.Tereza Uhrová, PhD., Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd I. LF UK a VFN Praha Kateřinská, Praha 

Kampaně a dokumenty

Výroční zprávy a další dokumenty spolku, které můžete volně stáhnout. 

Média

Objevili jsme se v televizních pořadech a publikovali do různých periodik. Přehled naleznete zde.

Materiály ke stažení

Materiály týkající se Parkinsonovy nemoci a témat s ní souvisejících přehledně na jednom místě.

Podpořte nás dárcovskou DMS

Každá podpora je pro nás cenná. Dárcovskou DMS podpoříte náš spolek nejenom finančně, ale dáte nám také najevo, že naše práce stojí za to. Výše podpory odpovídá částce v textu DMS. Děkujeme. 

DMS PARKI 30
DMS PARKI 60
DMS PARKI 90

na číslo 87 777