Ochrana osobních údajů 

INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍ CH ÚDAJŮ
Dovolujeme si Vás požádat, abyste se seznámili s informacemi o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“) a zákonem 89/2012 Sb.

Uděluji svůj souhlas se zpracování osobních údajů spolku Parkinson-Help, z.s., sídlem: Dürerova 2177/18, 100 00, Praha 10, spisová značka: L 23950 vedená u Městského soudu v Praze..

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi správci poskytnuty, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa.  Vaše údaje bude správce zpracovávat manuálně, automaticky a prostřednictvím svých dobrovolníků za účelem:

  • vedení databáze členů
  • zasílání informačních sdělení

Na základě zákona má subjekt údajů právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu a povaze zpracovávaných údajů, příjemci či příjemcích) nebo svůj souhlas odvolat.
Poskytnuté osobní údaje nebudou předávány za jakýmkoliv účelem třetí straně. Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu udělení souhlasu, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: kancelar@parkinson-help.cz či písemně na adresu sídla správce: Dürerova 217718
100 00, Praha 10.
Udělením svého souhlasu zároveň potvrzuji, že jsem byl(a) obeznámen(a) se svými právy podle Obecného nařízení zejména na přístup a kontrolu svých osobních údajů zpracovaných společností správcem.