Parkinson-Help, z. s.


Na začátku byla chuť
měnit věci k lepšímu

Seznamujeme širokou veřejnost s obtížemi Parkinsonovy nemoci, přispíváme ke zkvalitnění života lidí s touto chorobou, rovněž podporujeme komunitní život nemocných v regionech.

Historie společnosti

Vznik Parkinso-Help z.s.se datuje k únoru 2012, jako odpověď na absolutní nedostatečnou  informovanost o nemoci v českém jazyce. Tento  nedostatek jsme cítili převážně v oblasti chybějících  informací, pro pacienty, a to hlavně mladších věkových ročníků, Parkinsonova nemoc není nemoc starých lidí. Parkinsonova nemoc zasahuje lidí v produktivním věku. Největší procento nemocných je mezi 55 -62 rokem. 

Naše úspěchy


Kampaně

Během našeho působení jsme realizovali několik osvětových kampaní, díky kterým se nám podařilo téma dostat do celostátních médií. 


Česká cena za Public Relations

Parkinson-Help z.s. získala 3. místo v kategorii Společenská odpovědnost.

Česká cena za public relations 2014


Edukační videa

Dlouhodobě se věnujeme produkci videí, které mají za cíl pomoci nemocným s každodenními úkoly a osvětlit mu jevy s nemocí spojené. 

Více


Webináře

Pořádáme online webináře, kterých se mohou účastnit jak nemocní a pečující, ale na své si přijdou i odborníci ze zdravotnictví.

Více


Poradny

Jsme hrdí, že můžeme provozovat anonymní online poradny, skrze které se můžete zeptat i na otázky, na které byste si třeba netroufli. 

Více

Užitečné informace do emailu

Přihlášením k odběru získáte pravidelný  přehled o událostech, zprávách a dalším profesionálním obsahu