Materiály k využití


Materiály ke stažení

O Parkinsonově nemoci s vydalo ne mnoho publikací. V převážné většině se jedná o tisky od farmaceutických firem. Děkujeme jim, že poskytly své brožury pro osobní potřeby  nemocných s PN.

Najdete jak pracovat s Mapou dobré pohody, tedy vyplňovat jakými příznaky motorickými ale i nemotorickými pacient strádá.

V této sekci jsou k dispozici i doporučení, která jsou určená  pro lidi s PN a pro jejich pečující.

Vybrali jsme pro vás ty nejdůležitější, které můžete potřebovat. 


Brožury 

pouze pro osobní potřebu, uveřejněno se svolením držitelů autorských práv

VÍCE


Doporučení 

pro pacienty a pečující

VÍCE

Kampaně a dokumenty

Výroční zprávy a další dokumenty spolku, které můžete volně stáhnout. 

Média

Objevili jsme se v televizních pořadech a publikovali do různých periodik. Přehled naleznete zde.

Podpořte nás dárcovskou DMS

Každá podpora je pro nás cenná. Dárcovskou DMS podpoříte náš spolek nejenom finančně, ale dáte nám také najevo, že naše práce stojí za to. Výše podpory odpovídá částce v textu DMS. Děkujeme. 

DMS PARKI 30
DMS PARKI 60
DMS PARKI 90

na číslo 87 777