Vznik a prevence Parkinsonovy nemoci


Parkinsonova nemoc

Parkinsonova nemoc (PN) je chronické, nevyléčitelné, invalidizující onemocnění .
Řadí se do skupiny neurodegenerativních nemocí a je charakteristické motorickými systémovými poruchami. Nemoc se začne manifestovat při úbytku 60 - 80 %  dopaminu, což je neuropřenašeč, jehož hlavním úkolem je přenášet povely mezi centrální nervovou soustavou do periferií.  Laicky řečeno mozek ví, že má vykonat pohyb, ale neni možnost tuto informaci přenést, na ty místa, která by pohyb měla vykonat.


Vznik nemoci

VÍCE


Prevence nemoci

VÍCE

Vznik nemoci

Je zapříčiněn nadměrným odumíráním buněk tvořících dopamin v části středního mozku zvané substantia nigra, která je součástí bazálních ganglií. Dopamin je látka potřebná k přenosu informací mezi nervovými buňkami. Chybějící látka narušuje správnou regulaci činnosti bazálních ganglií.

Bazální ganglia mají částečně vliv na:
– motorické funkce (kontrolují pohybové schopnosti),
– asociační funkce (hrají roli v rozumových schopnostech),
– limbický systém (hrají roli v emocích).

Parkinsonova nemoc se projeví chybí-li kolem 60 - 80 % těchto buněk.

Prevence nemoci

Jelikož není známa příčina vzniku nemoci, tak není možná ani prevence. Víme-li, že projevem Parkinsonovy nemoci je nedostatek dopaminu, lze podpořit jeho tvorbu vitaminem B6. A kde B6 hledat? V avokádu, bramborách, banánech, rybách a drůbeži. Ženšen, mučenka, kozlík lékařský a česnek mají rovněž pozitivní vliv na činnost mozkových buněk.

Kdo nemoc popsal

Rok 1817, je rokem, kdy poprvé londýnský lékař James Parkinson popsal nemoc, původně nazývanou třaslavou obrnou později pojmenovanou po svém objeviteli, Parkinsonova nemoc (PN).

James Parkinson

(11.4.1755 – 21.12.1824)
Anglický lékař a reformátor

Měl zájem o zlepšení celkového zdraví a pohody všech lidí. Psal mnoho článků a esejí.

V roce 1817 popsal a diagnostikoval nemoc „Obrnu třaslavou“, která později dostala jméno Parkinsonova nemoc.

Rozpoznání nemoci

Zjistěte, jak rozpoznat první příznaky, kterými o sobě začínající Parkinsonova nemoc dává vědět.

Fáze nemoci

Nemocný prochází různými vývojovými fázemi jejichž délka a projevy se u jednotlivců může lišit.

Příznaky

Základní motorické a nemotorické projevy nemoci, které působí obtíže při všech běžných činnostech.

Podpořte nás dárcovskou DMS

Každá podpora je pro nás cenná. Dárcovskou DMS podpoříte náš spolek nejenom finančně, ale dáte nám také najevo, že naše práce stojí za to. Výše podpory odpovídá částce v textu DMS. Děkujeme. 

DMS PARKI 30
DMS PARKI 60
DMS PARKI 90

na číslo 87 777