Rozpoznání nemoci


Převážná část nemocných ani nezaznamená první příznaky, kterými o sobě začínající Parkinsonova nemoc dává vědět.


Diagnostika

VÍCE


Vyšetření k PN

VÍCE


Young Onset

VÍCE


Autotest

VÍCE

Diagnostika

Nemocní zpočátku ani nevědí, že jsou nemocní a nepřikládají zvláštní pozornost rychleji nastupující únavě, pocitu tuhosti a těžkým končetinám, křečím, zpomalení chůze nebo zvýšené tvorbě slin, slz a potu.

Navíc u každého jedince mohou být příznaky i progrese nemoci zcela odlišné.

Zvláště u mladších pacientů nebývá snadné diagnózu PN určit.

Parkinsonova choroba není zcela jasně prokazatelná žádným vyšetřením a její příznaky jsou specifické i pro jiná onemocnění.

Diagnostikována může být až po vyloučení jiných příčin onemocnění a po zjištění jejího průběhu.

Vyšetření k určení PN

  • odběr krve,
  • CT vyšetření mozku (počítačová tomografie),
  • EEG vyšetření (elektroencefalografe),
  • SONO krčních tepen (ultrazvuk),
  • NMR (nukleární magnetická resonance),
  • klinické vyšetření neurologem.

Jak už je napsáno výše, onemocnění se u každého člověka velmi liší. A to nejen rychlostí vývoje, ale i množstvím a dominancí příznaků. Mezi další faktory, které mají na nemoc vliv patří věk, délka onemocnění, reakce na léčbu a psychika. Ta hraje velice významnou roli na průběh nemoci.

Někteří nemocní mají převážně pohybové problémy, jiní jsou postiženi hlavně třesem končetin. U dalších se mohou vyskytnou velké psychické problémy.

Young Onset

Zvláštní skupinu nemocných tvoří tzv. „Youg Onset“, jsou to mladí lidé, kteří onemocněli mezi 30. – 40. rokem života.

Autotest

Mohu mít Parkinsonovu nemoc? Otestujte se 12 jednoduchými otázkami, které  mohou napovědět, zda je vhodné navštívit lékaře.

Podpořte nás dárcovskou DMS

Každá podpora je pro nás cenná. Dárcovskou DMS podpoříte náš spolek nejenom finančně, ale dáte nám také najevo, že naše práce stojí za to. Výše podpory odpovídá částce v textu DMS. Děkujeme. 

DMS PARKI 30
DMS PARKI 60
DMS PARKI 90

na číslo 87 777