31. 10. 2015

Parkinson-Help z. s. se podílelo na změně metodiky posuzování při sociálním šetření.

Je mnoho práce, které se pro nás Parkinsoniky, musí udělat. Ať už je to práce klubová, řekněme denodenní,  osvěta a vzdělávání, ale je tu i práce, která se rodí dlouho. Výsledky nejsou vidět hned, a zveřejňují se, až když už je „hotovo“.

O to větší je radost, že se opět podařilo pohnout trochu se sociální sférou ve prospěch nemocných Parkinsonovou nemocí.

Téměř rok se rodila změna metodiky sociálního šetření v řízení o příspěvek na péči a dávek, která vyústila do vzniku nových Instrukcí č. 5 a 6/2015.

Parkinson-Help z.s. se účastnilo celému procesu, aktivně jsme připomínkovali změny a návrhy, podávali podměty, účastnili se jednání.

Nepodařilo se zcela vše, ale i to, co se dostalo do instrukcí, považujeme za úspěch.

1. Postup při vykonávání sociálního šetření v rámci řízení o příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: Instrukce č.5_2015_PnP.
Mimo jiné jsme zde požadovali uplatnit hledisko časové při posuzování jednotlivých činností.  Zohlednění časového hlediska, které dosud nebylo zapracováno a nebylo bráno v úvahu při posuzování, je jedním z mnoha bodů, za které jsme bojovali.
Tvrdili, jsme, že je rozdíl, a to při jakékoliv činnosti, zda jí dělám 5 minut, půl hodiny, či déle, atd. , či musím počkat na stav ON -námitka byla přijata.

2. Postup při vykonávání sociálního šetření v rámci zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů: Instrukce č. 6_2015_dávky.
Zde se podařilo komě časového hlediska a dalších změn, prosadit i posuzování způsobu pohybu.

Podpořte nás dárcovskou DMS

Každá podpora je pro nás cenná. Dárcovskou DMS podpoříte náš spolek nejenom finančně, ale dáte nám také najevo, že naše práce stojí za to. Výše podpory odpovídá částce v textu DMS. Děkujeme. 

DMS PARKI 30
DMS PARKI 60
DMS PARKI 90

na číslo 87 777